CJ Beregn - Arkitekt,- & Konsulentfirma

Beregning af tømrer,- og snedkerentrepriser

Opmåling og beregning, af tømrer,- & snedkerentrepriser bliver altid af mit firma, udført på en seriøs og professionel måde.

 

Det er min opgave at gøre en opmåling nem og overskuelig, men med et meget fyldigt resultat.

 

Jeg har igennem flere år, med god hjælp fra mine kunder, fået tilpasset mit eget regneark, så det opfylder alle de krav, som er blevet stillet mig.

 

 

Mit program er under en konstant udvikling for at gøre det endnu nemmere og brugervenligt.

Akkordpriser i mit program, bliver udregnet efter en anerkendt tømrer, - og snedkerprisliste.

 

Materialepriser bliver altid hjemtaget, hos kundens anviste leverandør ( trælasthandel ) eller direkte fra fabrikanterne.

 

Normalt bliver min opmåling fremsendt pr fax eller mail, til den anviste leverandør for prisfastsættelse. Som regel er det snedkeropmålingen, jeg først fremsender, da det er i denne entreprise de fleste specielle priser skal hjemtages, herefter tømrerentreprisen.

 

Den færdige prissatte tømrer- og snedkeropmåling bliver fremsendt til kunden, som en nettopris.

 

Jeg kan efter ønske fastlægge og påføre en aftalt avance til nettoprisen, samt udfylde den medsendte tilbudsliste.

 

Du kan klikke dig ind på to eksempler her på siden, se et udklip fra en opmåling samt et sammenstillingsskema.

 

På licitationsoversigten kan du altid se, hvilke byggesager jeg arbejder med, eller fremtidige opgaver. Denne side bliver opdateret hver dag.

 

Du kan - og er altid velkommen til - at kontakte mig, hvis du har en opgave, lille eller stor, som du ønsker jeg skal beregne.

 

Jeg kan skønsmæssigt, når jeg har modtaget en opgave, oplyse en beregningspris excl. moms.

 

Mit firma dækker ikke for evt. fejl og mangler i udførte opmålinger. Derfor skal kunden altid kontrollere opmålinger, sammentællinger samt den udfyldte tilbudsliste.

 

Eksempel på beregning.

 

Eksempel på afslutningsskema.

 

 

CJ Beregn v/Claus Johansen, Strandhusevej 15, Sulbæk, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 48 33 77, Fax. 98 48 36 94, Mobil 21 42 33 99, cjberegn@cjberegn.dk, CVR nr. 45527352

Copyright CJberegn 2012 © All Rights Reserved